ေဒါက္တာ အရွင္နာယက ( USA) ႏွင့္ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ။

ေဒါက္တာ အရွင္နာယက ( USA) ႏွင့္ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ။
၃. ၉. ၂၀၁၈

ေဒါက္တာအရွင္နာယက ( U.S.A) ႏွင့္ A.S.M.A ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(Thailand)တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၊ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ တခမ္းတနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေဒါက္တာအရွင္နာယက(အေမရိက)မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပရွိ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူသားအက်ိဳးျပဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရအခန္းက႑မ်ားကို ေမတၱာေစတနာႀကီးမားစြာျဖင့္ ရွင္းလင္းမွ်ေဝ ၾသဝါဒေပးခဲ့သည္။
တကၠသိုလ္ရဟန္းေတာ္မ်ားမွလည္း သိလိုသည္မ်ားကို ေဒါက္တာအရွင္နာယက ဆရာေတာ္ဘုရားအား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။
မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္၏ Language Institute ႏွင့္ A.S.M.A (Thailand) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ Academic Writing Course (AWC) သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပညာဒါန မ့တည္ေငြ ဘတ္ ၁၅၀၀၀ ( တစ္ေသာင္းငါးေထာင္) လွဴဒါန္းေပးပါေသာ ေဒါက္တာ အရွင္နာယက(USA) အား A.S.M.A (Thailand) အသင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
——————————————————
(သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး)
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕
ထိုင္းႏိုင္ငံ ။ ၃ . ၉. ၂၀၁၈No comments:

Post a Comment