ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, October 14, 2018

A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊(ထိုင္းနိုင္ငံ)၏ပညာပါရမီကုသိုလ္ေတာ္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊(ထိုင္းနိုင္ငံ)၏ပညာပါရမီကုသိုလ္ေတာ္
🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️
ထိုင္းနိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ A.S.M.A ရခိုင္က်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ၊ ျမတန္ေဆာင္းပညာဒါနေက်ာင္းရွိ ပညာဆည္းပူးေနၾကေသာကေလးသူငယ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ပညာဆည္းပူးခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း
ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ဘုရား၏ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလို၍လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ A.S.M.A ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားမွ စုေပါင္းစုေဆာင္းကာ ပညာပါရမီကုသိုလ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အလွဴေငြ ၁၄၉၀၀၀၀ိ/(ဆယ့္ေလးသိန္းကိုးေသာင္းက်ပ္) ကို ၉.၁၀.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ဤလွဴဒါန္းမႈကို မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ထားရွိလို၍လည္းေကာင္း
အလွဴရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုပါက
ျမတန္ေဆာင္းပညာဒါနေက်ာင္း
ဆင္ခ်ဆိပ္ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕
Ph.09255047951
A.S.M.A သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး႒ာန

5:30 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top