ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, November 4, 2018

ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ ပညာေရးရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေရး ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား ။ (၄. ၁၁. ၂၀၁၈) မွတ္ခ်က္ // ဆုမ်ားကို အသင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ အသင္းဝင္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ရာတြင္ လက္ခံရန္ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾက၍ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္စား အခမ္းနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအခ်ိဳ႕မွ လက္ခံရယူျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ။ --------------------- သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၊ ( ထိုင္း ) 4. 11. 2018

5:19 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top