ကံထူးရွင္မ်ားထြက္ေပၚလာပါၿပီ

🎉🎇🎉 ကံထူးရွင္မ်ားထြက္ေပၚလာပါၿပီ ။ 🎉🎇🎉
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၏ ပညာေရးရန္ပံုုေငြရရွိေရး ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ကံစမ္းရင္း ပညာဒါနအျဖစ္ ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားထဲမွ ယေန႔ ( ၄. ၁၁. ၂၀၁၈ ) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ A.S.M.A ပညာေရးရန္ပံုုေငြ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲမွ ကံထူးရွင္ ( ၁၇ ) ဦးထြက္ေပၚလိုု ့လာပါၿပီ။
ကံထူးရွင္မ်ားစာရင္းထဲတြင္ မိမိထိုုးထားေသာ နံပါတ္ ပါ မပါကိုု ေအာက္ပါ ပံုုတြင္ တိုုက္ၾကည့္နိဳင္ပါသည္။
ဆုုမ်ားေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားမွလည္း ေအာက္ပါ ဖုုန္းနံပါတ္သိုု ့ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိ၏ ဆုုမ်ားကိုု ဝတ္တလုုမ္ေက်ာင္းသိုု ့လာေရာက္ ထုုတ္ယူနိဳင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ ။ ဦးဂႏၶသာရ = 0991268419
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
မွတ္ခ်က္/// ဆုုမ်ားႏွင့္ လြဲခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားအေနအားျဖင့္လည္း ဆုုမေပါက္ခဲ့ေသာလည္း အခ်ည္းနွီးမျဖစ္ရေစပဲ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ တစ္စံုုတရာ ပညာပါရမီေျမာက္ လွဴဒါန္းနိဳင္ခဲ့တယ္လိုု ့နွလံုုးသြင္း ဝမ္းေျမာက္နိဳင္ၾကပါေစ။
(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္လည္း ယခုုကဲ့သိုု ့ပညာဒါန ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးၾကဖုုိ ့ၾကိဳတင္၍ အထူးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုုင္း)
၄. ၁၁. ၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment