ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, January 28, 2019

Volunteer ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

''Academic Vision'' Summer English and Computer Upgrading Class ကို ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ ပုံမွန္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား အခမဲ့ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု(၂၀၁၈.၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ေႏြရာသီ သင္တန္းျပရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ (MCU)တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား အရွင္ဘုရားတို႕အေနျဖင့္ အသင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး အဖက္ဖက္ကနိမ့္က်ေနေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕၏ ရခုိင့္လူငယ္တို႕အနာဂတ္ကို ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္ ငါတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီမည္ဆိုသည့္ လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေမတၱာ ေစတနာအရင္းခံကာ ပညာေရးျဖင့္ လူမ်ိဳးတင့္တည္ျမင့္မားႏိွဳင္ဖို႕ရန္ ေစတနာသဒၵါအားသန္ကာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေပးဖို႕ ASMA-Member ၀င္ဆရာေတာ္တို႕အား အသိေပးေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ဘုရား။


ဆက္သြယ္ရန္။ 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား
              👉  အရွင္ က၀ိသာရ -0945950630
              👉  အရွင္ တိကၡနႏၵ  -0994580348
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
ပရဟိတ

ေႏြရာသီ ရခုိင္ျပည္အတြင္း စာျပရန္ Volunteer ဆရာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Volunteer ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

''Academic Vision'' Summer English and Computer Upgrading Class ကို ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ ပုံမွန္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား အခမဲ့ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု(၂၀၁၈.၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ေႏြရာသီ သင္တန္းျပရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ (MCU)တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား အရွင္ဘုရားတို႕အေနျဖင့္ အသင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး အဖက္ဖက္ကနိမ့္က်ေနေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕၏ ရခုိင့္လူငယ္တို႕အနာဂတ္ကို ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္ ငါတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီမည္ဆိုသည့္ လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေမတၱာ ေစတနာအရင္းခံကာ ပညာေရးျဖင့္ လူမ်ိဳးတင့္တည္ျမင့္မားႏိွဳင္ဖို႕ရန္ ေစတနာသဒၵါအားသန္ကာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေပးဖို႕ ASMA-Member ၀င္ဆရာေတာ္တို႕အား အသိေပးေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ဘုရား။


ဆက္သြယ္ရန္။ 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား
              👉  အရွင္ က၀ိသာရ -0945950630
              👉  အရွင္ တိကၡနႏၵ  -0994580348
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

9:55 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

(ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ)

27.1.2019-ေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္ (Asean Studies Centre) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အာဆီယံနိုင္ငံတကာ ရိုးရာျပပဲြအခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ကူညီပါ၀င္ေပးၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ိုင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ASMA)ထိုင္းနိုင္ငံမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ဤဂုဏ္ျပဳလႊာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
         ျပန္ၾကားေရး
             ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)


ဂုဏ္ျပဳလႊာမွတ္တမ္း

ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

(ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ)

27.1.2019-ေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္ (Asean Studies Centre) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အာဆီယံနိုင္ငံတကာ ရိုးရာျပပဲြအခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ကူညီပါ၀င္ေပးၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ိုင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ASMA)ထိုင္းနိုင္ငံမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ဤဂုဏ္ျပဳလႊာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
         ျပန္ၾကားေရး
             ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)


9:28 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Asean Cultural Day အမွတ္တရပုံရိပ္မ်ား


January 27, 2019, ရက္ေန႕ (MCU) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၏ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Asean Cultural Day တြင္မိမိတို႕၏ရိုးရာ၊စာေပယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းမွဳမ်ားကို ပါ၀င္ျပသခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

Asean Cultural Day ေန႕တြင္ေစတနာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ုိင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ေနာက္ထပ္လည္း မိမိတို႕၏ရိုးရာယဥ္ေက်ားမွဳအေမြအနွစ္မ်ားကို ကမၻာသိေအာင္တင္ျပနိုင္သည့္ ရခုိင့္လူငယ္မ်ား အမ်ားၾကီးေပၚထြန္းနိုင္ပါေစ ရခုိင္ျပည္အတြင္းနွင့္ အျပင္ေရာက္ေနၾကေသာျပည္သူမ်ား နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အခက္အခဲ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အျမန္ဆုံး ကင္းေ၀းၾကပါေစ............. MCU ၏ပါခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆရာေတာ္တက္ေရာက္အားေပး........
ASMA-ဥကၠဌ ဆရာေတာ္မွ ဆုအမွတ္တရ လက္ခံရယူစဥ္......
ဘုရားရွိခိုးပုံနွင့္ အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း............
 ရခုိင့္လူငယ္စာသင္၀င္း(ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင့္လူငယ္အကအဖဲြ႕(စြယ္စ၀ပ္) အမွတ္တရပုံရိိပ္....
အခမ္းအနားစတင္ရန္ လွည့္လယ္စဥ္.........
 Asean Culture Show ေအက္အခမ္းတြင္ အမွတ္တရ.....
 အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ရခုိင္အကမည္မ်ားအဖဲြ႕..........

 ASMA-Club တြင္လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္ အမွတ္တရ.........
 ျပခန္းမ်ား၏ အေပၚျမင္ကြင္း......
ပါေမာက္ကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္နွင့္ အဖဲြ႕အားလုံး အမွတ္တရ...........
ျပခန္းေရွ႕တြင္ အကအဖဲြ႕ ကရင္-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.......
UWGTH-၀-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.............

 ဗမာ-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
 လာအို-ရိုးရာျပခန္းနင့္ အမွတ္တရ.....
Pa-O ပအို၀့္- အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
မြန္-အကအဖြဲ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........

ျမန္မာျပည္ဖြား GORKHA-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ..........
အခန္းအနားစတင္ရန္အတြက္ အကအဖဲြ႕မွ Meeting Room သြားေနစဥ္.......
 မုနိမဟာဘဂ၀ါ ဆီမီးခြက္အကျဖင့္ ရခုိင့္လူငယ္ အကအဖဲြ႕မွ  ကျပေနစဥ္......


                                                                                  ျပန္ၾကားေရး
                                                               ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)ASMA မွတ္တမ္း

Asean Cultural Day's Memories in MCU

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Asean Cultural Day အမွတ္တရပုံရိပ္မ်ား


January 27, 2019, ရက္ေန႕ (MCU) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၏ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Asean Cultural Day တြင္မိမိတို႕၏ရိုးရာ၊စာေပယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းမွဳမ်ားကို ပါ၀င္ျပသခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

Asean Cultural Day ေန႕တြင္ေစတနာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ုိင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ေနာက္ထပ္လည္း မိမိတို႕၏ရိုးရာယဥ္ေက်ားမွဳအေမြအနွစ္မ်ားကို ကမၻာသိေအာင္တင္ျပနိုင္သည့္ ရခုိင့္လူငယ္မ်ား အမ်ားၾကီးေပၚထြန္းနိုင္ပါေစ ရခုိင္ျပည္အတြင္းနွင့္ အျပင္ေရာက္ေနၾကေသာျပည္သူမ်ား နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အခက္အခဲ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အျမန္ဆုံး ကင္းေ၀းၾကပါေစ............. MCU ၏ပါခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆရာေတာ္တက္ေရာက္အားေပး........
ASMA-ဥကၠဌ ဆရာေတာ္မွ ဆုအမွတ္တရ လက္ခံရယူစဥ္......
ဘုရားရွိခိုးပုံနွင့္ အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း............
 ရခုိင့္လူငယ္စာသင္၀င္း(ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင့္လူငယ္အကအဖဲြ႕(စြယ္စ၀ပ္) အမွတ္တရပုံရိိပ္....
အခမ္းအနားစတင္ရန္ လွည့္လယ္စဥ္.........
 Asean Culture Show ေအက္အခမ္းတြင္ အမွတ္တရ.....
 အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ရခုိင္အကမည္မ်ားအဖဲြ႕..........

 ASMA-Club တြင္လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္ အမွတ္တရ.........
 ျပခန္းမ်ား၏ အေပၚျမင္ကြင္း......
ပါေမာက္ကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္နွင့္ အဖဲြ႕အားလုံး အမွတ္တရ...........
ျပခန္းေရွ႕တြင္ အကအဖဲြ႕ ကရင္-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.......
UWGTH-၀-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.............

 ဗမာ-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
 လာအို-ရိုးရာျပခန္းနင့္ အမွတ္တရ.....
Pa-O ပအို၀့္- အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
မြန္-အကအဖြဲ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........

ျမန္မာျပည္ဖြား GORKHA-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ..........
အခန္းအနားစတင္ရန္အတြက္ အကအဖဲြ႕မွ Meeting Room သြားေနစဥ္.......
 မုနိမဟာဘဂ၀ါ ဆီမီးခြက္အကျဖင့္ ရခုိင့္လူငယ္ အကအဖဲြ႕မွ  ကျပေနစဥ္......


                                                                                  ျပန္ၾကားေရး
                                                               ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)3:30 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, January 21, 2019


"ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပျပီးစီး"

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္းနိင္ငံ)၏ 2018/2019 ပညာသင္နွစ္တြင္ အသင္းတာ၀န္မ်ားကိုထန္းေဆာင္နိုင္ရန္ နွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အသင္း၏ဗဟိုေကာ္မတီေရြးေကာက္ပဲြကို (18 Jan,2019) ေသာၾကာေန႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ အသင္း၀င္မ်ားစုံလင္စြျဖင့္က်င္းပခဲ့ၾကျပီး ဗဟိုေကာ္မတီ (10)ပါးတိုအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 


ASMA ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏  ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးၾကပါေသာ.....
၁။ အသင္း၏နာယကဆရာေတာ္မ်ား
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ား
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးပါေသာ (၂၀၁၇/၁၈)ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ား
၄။ မဲဆႏၵရွင္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားအား (၂၀၁၈/၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ASMA-ဗဟိုေကာ္မတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘုရားတပည္႔ေတာ္တုိ႔ ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ မိမိတို႔၏ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္အေပၚ လြန္စြာမွဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊
မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလတစ္္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သံဃာ့ေမတၱာ၊ သံဃာ့ေစတနာကိုခံယူလွ်က္ စြမ္းႏုိုုင္သေလာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ဟု သႏၵိ႒ာန္ခ်ထာပါေၾကာင္း ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေက်းဇူးစကားကိုေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ ေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္နွင့္ gmail......
ဥကၠ႒
        1.ဦးဝိယတၱ         viyatas@gmail.com          (0805567872) 
        2.ဦးေကာသလႅ    kosalla91@gmail.com        (0920273813) 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ
       3.ဦး ကဝိသာရ     kavisarabhikku@gmail.com (0945950630) 
       ၄.ဦး တိကၡနႏၵ      ashintikkhananda2020@gmail.com(0994580348)

ဘ႑ာေရးနွင့္ လူမွဳဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
      5.ဦး ျသဘာသ     mr.awba969@gmail.com    (0905513824) 
      6.ဦး ပညာသီရိ  pannyathiri2019@gmail.com       (0944808951)

က်မ္းမာေရးနွင့္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးတာ၀န္ခံ
      7.ဦး သုမဂၤလ      usumongla@gmail.com           (0991120219) 
      8.ဦး သာသန       ashinsasana@gmail.com       (0992467213) 

ျပန္ၾကားေရးနွင့္ စာရင္းစစ္တာ၀န္ခံ
     9.ဦး ဣႏၵက        eaindaka809@gmail.com          (0993241786) 
     10.ဦးနႏၵစကၠ         myomyoaung233@gmail.com (0994395453) 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ASMA-EC,Thailand (2018-19)

                                                                  ASMA-သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
                                         မဟာခ်ဴလာလင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
လုပ္ေဆာင္မႈ

2018/9-(ASMA) ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္သစ္မ်ာ၏ေက်းဇူးစကား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


"ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပျပီးစီး"

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္းနိင္ငံ)၏ 2018/2019 ပညာသင္နွစ္တြင္ အသင္းတာ၀န္မ်ားကိုထန္းေဆာင္နိုင္ရန္ နွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အသင္း၏ဗဟိုေကာ္မတီေရြးေကာက္ပဲြကို (18 Jan,2019) ေသာၾကာေန႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ အသင္း၀င္မ်ားစုံလင္စြျဖင့္က်င္းပခဲ့ၾကျပီး ဗဟိုေကာ္မတီ (10)ပါးတိုအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 


ASMA ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏  ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးၾကပါေသာ.....
၁။ အသင္း၏နာယကဆရာေတာ္မ်ား
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ား
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးပါေသာ (၂၀၁၇/၁၈)ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ား
၄။ မဲဆႏၵရွင္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားအား (၂၀၁၈/၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ASMA-ဗဟိုေကာ္မတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘုရားတပည္႔ေတာ္တုိ႔ ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ မိမိတို႔၏ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္အေပၚ လြန္စြာမွဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊
မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလတစ္္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သံဃာ့ေမတၱာ၊ သံဃာ့ေစတနာကိုခံယူလွ်က္ စြမ္းႏုိုုင္သေလာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ဟု သႏၵိ႒ာန္ခ်ထာပါေၾကာင္း ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေက်းဇူးစကားကိုေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ ေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္နွင့္ gmail......
ဥကၠ႒
        1.ဦးဝိယတၱ         viyatas@gmail.com          (0805567872) 
        2.ဦးေကာသလႅ    kosalla91@gmail.com        (0920273813) 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ
       3.ဦး ကဝိသာရ     kavisarabhikku@gmail.com (0945950630) 
       ၄.ဦး တိကၡနႏၵ      ashintikkhananda2020@gmail.com(0994580348)

ဘ႑ာေရးနွင့္ လူမွဳဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
      5.ဦး ျသဘာသ     mr.awba969@gmail.com    (0905513824) 
      6.ဦး ပညာသီရိ  pannyathiri2019@gmail.com       (0944808951)

က်မ္းမာေရးနွင့္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးတာ၀န္ခံ
      7.ဦး သုမဂၤလ      usumongla@gmail.com           (0991120219) 
      8.ဦး သာသန       ashinsasana@gmail.com       (0992467213) 

ျပန္ၾကားေရးနွင့္ စာရင္းစစ္တာ၀န္ခံ
     9.ဦး ဣႏၵက        eaindaka809@gmail.com          (0993241786) 
     10.ဦးနႏၵစကၠ         myomyoaung233@gmail.com (0994395453) 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ASMA-EC,Thailand (2018-19)

                                                                  ASMA-သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
                                         မဟာခ်ဴလာလင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ

6:59 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top