ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, June 7, 2019

Academic Vision (A.S.M.A-Summer Project- 2019/20)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English Free Charge Upgrading Course)
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand)  2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းႏွင့္ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (80) တို႕အား ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

We are a non-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, as a segment of academic vision of ASMA education project, we have aligned with a local organization named “Ba Wa Arr Marn of Pauk Taw Town” and aided a free education to minimum (80) youths both primary and university students at Pauk Taw central library. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local organization, who supported to fulfil an achievement of this course.ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
8/6/219
11:48 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top